Sypký materiál – Plniaca stanica

Zóna A – Automatizované spracovanie

MateriályOtázky a žiadostiRozšírená realita

Úloha č.1

Identifikujte jednotlivé prvky stanice

Úloha č.2

Ako je zabezpečená jednotka merania hmotnosti, aby nedošlo k jej preťaženiu?