PODNIKY, FIRMY – ponúkame vám priestor vyjadriť sa k téme, čo potrebujete od absolventa ✍️👍.
Zapojte sa do ProSkill dotazníka, ktorý sa vzťahuje na zručnosti a ich identifikáciu u absolventov vysokých škôl v podnikateľskom sektore. Ďakujeme za vyplnenie dotazníka – tím STU.
⬇️⬇️⬇️
Dotazník bol ukončený.
Ďakujeme!

2% z daní pre Alumni MTF STU

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU,

aj v tomto roku do 30. 04. 2021 môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre občianske združenie ALUMNI MTF STU a tým prispieť k napĺňaniu cieľov združenia. Pri darovaní príslušnej sumy sa riaďte všeobecne platným postupom. Pri darovaní budete potrebovať:

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – vystaví mzdová učtáreň,
  • Vyhlásenie  o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov – ľudia, ktorí pomáhali Banke kvality – ALUMNI MTF STU (min. 40 hod. v roku 2020) jej môžu venovať
    až 3%

Vyplnené vyhlásenia pre občianske združenie Alumni MTF STU možno zaslať priamo do mzdovej učtárne, odkiaľ budú odoslané na Daňový úrad.

Viac na:  https://alumni.mtf.stuba.sk/?page_id=243Do každoročnej súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV sa možno ešte stále prihlásiť. Svoje práce môžu mladí vedci posielať do 28. februára 2021.

Tento rok má súťaž po prvý raz dve kategórie – mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov a doktorandi.

Súťaž pre vedcov do 35 rokov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii otvorenej všetkým vedeckým odborom.

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom roku dosiahol najviac 35 rokov, a každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.

Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.

Viac informácií (vrátane štatútu súťaže):  https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9361


Názov: Novoročný vinš vedenia


 

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventami MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z Vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.


Vážení absolventi MTF STU,

na stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov MTF STUBanka kvality – ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov MTF STU. Členom Banky kvality – ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

Vitajte v združení absolventov MTF STU.