Súťaž sa začína 1. 6. 2021 a potrvá do 31. 10. 2021. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek.
Úlohou
 je vytvoriť originálny pangram v slovenskej alebo anglickej jazykovej mutácii, ktorý by obsahovo súvisel so zameraním našej fakulty – t. j. s materiálmi a technológiami.

Podrobnosti súťaže

 

                                     🌳 S T R O M MTF STU  🌳
Oznam pre končiacich študentov 2. stupňa inžinierskeho štúdia:
máte možnosť podať si ŽIADOSŤ o povolenie výsadby STROM MTF STU 🌳
Akt samotnej výsadby so zmienkou uvedenou na tabuľke pri strome a na web stránke fakulty sa stane akousi pripomienkou štúdia na MTF STU a úspešného ukončenia jednej etapy života každého zo zúčastnených.
Pri výsadbe bude dovolené umiestniť aj časovú schránku.
Pre viac informácií, ako a kam podať žiadosť, čo budete k tomu potrebovať a iné nájdete na:
Tešíme sa na každý jeden nový 🌲🌳 v areáli MTF STU.

PODNIKY, FIRMY – ponúkame vám priestor vyjadriť sa k téme, čo potrebujete od absolventa ✍️👍.
Zapojte sa do ProSkill dotazníka, ktorý sa vzťahuje na zručnosti a ich identifikáciu u absolventov vysokých škôl v podnikateľskom sektore. Ďakujeme za vyplnenie dotazníka – tím STU.
⬇️⬇️⬇️
Dotazník bol ukončený.
Ďakujeme!

 Do každoročnej súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV sa možno ešte stále prihlásiť. Svoje práce môžu mladí vedci posielať do 28. februára 2021.

Tento rok má súťaž po prvý raz dve kategórie – mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov a doktorandi.

Súťaž pre vedcov do 35 rokov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii otvorenej všetkým vedeckým odborom.

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom roku dosiahol najviac 35 rokov, a každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.

Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.

Viac informácií (vrátane štatútu súťaže):  https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9361


Názov: Novoročný vinš vedenia


 

Po registrácii do Alumni získate prístup k sociálnym funkciám portálu t.j. budete môcť byť v kontakte so spolužiakmi a inými absolventami MTF STU, dozviete sa o pripravovaných akciách dianí na fakulte a o ďalších zaujímavostiach z Vašej Alma Mater.

Registrácia je bezplatná.


Vážení absolventi MTF STU,

na stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov MTF STUBanka kvality – ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov MTF STU. Členom Banky kvality – ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

Vitajte v združení absolventov MTF STU.