Výučbový portál KEGA_AFB

Vytvorený k projektu KEGA 040STU-4/2016

Primárne zameraný na modernizáciu predmetu
Technické prostriedky automatizovaného riadenia

Študijné materiály

Rozšírená realita

Úlohy

Podpora