Sypký materiál – Vibračný dopravník

Zóna A – Automatizované spracovanie

MateriályOtázky a žiadostiRozšírená realita

Úloha č.1

Pomenujte zariadenie slúžiace na pohyb dopravníka

Úloha č.2

Vymenujte hlavné výhody pneumatického zariadenia Pneumatický sval