Sypký materiál – Kontrola kvality

Zóna A – Automatizované spracovanie

ÚlohyOtázky a žiadostiRozšírená realita

Materiály

Technické prostriedky automatizovaného riadenia