Študijné materiály

AFB Factory

Agro, Food and Beverages Training Factory

AFB Factory

Tréningové vybavenie Festo Didactics, ktoré pokrýva takzvané plne automatizované systémy v priemyselnej automatizácii v kombinácii s automatizáciou procesov, je realizované na výučbovom zariadení Agro, Food and Beverage Training Factory skrátene AFB, ktorá poskytuje možnosti pre praktické školenie ako aj dôkladný technologický tréning. AFB poskytuje vzdelávacie prostredie, ktoré vedome integruje trendy a inovácie zo všetkých oblastí automatizačnej techniky:

elektrické a pneumatické lineárne pohonné jednotky;
kyvné pohony a uchopovače;
ventily a ventilové terminály;
senzory;
vision a riadiace systémy.

Centrálnou časťou takto navrhnutej linky je inteligentný systém dopravných pásov v kombinácii s rôznymi stanicami usporiadanými v tzv. továrenských zónach. Navyše, nové technológie, ktoré sú tu implementované približujú toto tréningové prostredie bližšie k reálnej priemyselné aplikácie (technológia RFID, QR kódy).

Schéma AFB Factory

Zóna A

Jednotlivé výrobné zóny poskytujú širokú škálu možností výcviku a vzdelávania, tieto možnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Edukačné možnosti jednotlivých zón AFB Factory

Výrobné zóny Možnosti vzdelávania
Zóna
A
Automatizované spracovanie
• filtrovanie kvapalného média, miešanie, kontrola teploty;
• kontrola kvality pevného média, doprava;
• zaznamenávanie, vyhodnocovanie a riadenie typických procesných premenných, ako je teplota, hladina, tlak, prietok, hmotnosť alebo počet;
• čerpanie tekutín;
• vypínanie potrubí;
• inštalácia, uvedenie do prevádzky alebo údržba klapiek, posuvných ventilov, guľových ventilov, elektrických pohonov.
Zóna
B
Plnenie a balenie
• pozícia a úroveň plnenia každej fľaše a stav dokončenia každej dávky zaznamenanej rôznymi optickými snímačmi a vysokorýchlostnou kamerou;
• výrobné údaje plne sledované RFID čipmi vo fľašiach;
• pásy s elektrickými pohonmi;
• rôzne manipulačné jednotky;
• aplikácie na paletizáciu;
• PLC a najnovšie nástroje riadenia a monitorovania pre operátora.
Zóna
C
Automatizácia výroby
• rýchle časy cyklov, uchopovacie časti, manipulácia;
• detekcia, odlíšenie, separácia a montáž;
• technológia vákuového uchopovača;
• pneumatické lineárne a rotačné pohony, elektrické pohony
• programovanie regulátorov, nastavovanie senzorov;
• prevádzka, údržba a servis jednotlivých liniek v závode.
Zóna
D
Doprava a logistika
• preprava materiálov, skladovanie;
• chaotické alebo systematické skladovanie, optimalizácia toku materiálu;
• plánovanie a stanovenie priorít objednávok;
• vysielanie signálov na veľké vzdialenosti do riadiacej jednotky dopravy;
• vysokovýkonné pohonné jednotky a polohovacie systémy;
• rýchly a presný pohyb v automatickom sklade;
• používanie priemyselných uchopovačov;
• komunikácia založená na rozhraní AS alebo CAN;
• kamerový vision systém, spracovanie QR kódov.
Zóna
E
Recyklácia
• programovanie robotov;
• uvedenie celej postupnosti recyklácie do prevádzky;
• učenie používania robota pomocou ovládacieho zariadenia;
• aplikácie bezpečnosti a ochrany;
• technológia RFID.